top of page

FaR - Fysisk Aktivitet på Recept

Skogsbad för dig som har fått Fysisk Aktivitet på Recept från vården:

FaR är en metod inom hälso- & sjukvården för att stödja patienter till ökad fysisk aktivitet.  FaR kan användas i förebyggande syfte, som sekundärprevention men kan också användas som sjukdomsbehandling.  Receptet är en individanpassad ordination och det kan vara fysisk aktivitet på egen hand eller hos någon certifierad friskvårdsaktör.

Skogsbad:

Shinrin yoku på japanska, forest bathing på engelska och skogsbad på svenska.

Vi vandrar sakta in i skogen på naturstigar som snirklar sig fram, vi strosar sakta in i skogens alla färger, dofter, ljud, upplevelser. Vi sitter stilla för att se det lilla – kanske en myras slit eller en snigels stilla framfart. Lyssna – vad är det du hör? Känn – vad känner du? Vinden mot huden, handen mot mossan, regnet mot din kind eller vad känner du inombords, vad händer inuti i dig? Smaka, hur smakar det att vara i naturen? Vad hör du? Vilka ljud är nära och vilka är långt borta, hur upplever du dessa ljud? Under skogsbad händer något inom dig, vi tillåter oss att uppleva detta och vi tillåter naturen ha sin gång, medan vi finns här och nu.

I skogsbad tillåts alla sinnena komma till tals, vi badar alltså inte i ordets rätta bemärkelse utan vi badar i naturens alla naturligheter.

 

FÖR VEM?

Skogsbad är för dig som behöver återhämtning i kropp och själ. Dig som behöver återställa balansen mellan aktivitet och vila. Dig som behöver den stilla aktiviteten utan fysik ansträngning, om du får puls då utövar du inte skogsbad. Dig som drabbats av utmattningens ohälsa, lider av ångest eller oro.

För dig som blivit ordinerad fysisk aktivitet på recept från din läkare och behöver en stilla aktivitet. Du måste visa upp ett recept från din läkare.

 

VARFÖR?

Med skogsbad får du bl.a. ett stärkt immunförsvar, du både förebygger och rehabiliterar stressrelaterade sjukdomar, kreativiteten ökar, du får lättare för att fatta beslut, blodtrycket sjunker och pulsen går ner – ett välbefinnande infinner sig.

 

Vinster med skogsbad:

 • Minskar stress

 • Ökar blodgenomströmningen

 • Stärkt immunförsvar

 • Stärkt koncentrationsförmåga

 • Ökad kreativitet

 • Stärkt beslutsfattande

 • Förebygger psykisk (o)hälsa

 • Öppnar och stärker dina sinnen

 • Sänker eller höjer ditt blodtryck (utifrån ditt behov)

 • Sänkt puls

 

VAR?

 • Morgonskogsbad Hovdala Naturområde

 • Naturrika Äventyr – Skogsbad Frostavallen


Känn dig välkommen oavsett om du vill med på en fysisk eller psykisk resa eller kanske för att hitta balansen mellan kropp och sinne.

ANVÄND DITT FRISKVÅRDSBIDRAG!
Skatteverket godkänner att du använder ditt friskvårdsbidrag (som de flesta får av sin arbetsgivare) till att skogsbada.

 

Länkar:

20211202 (4).jpeg
20190706_125207.jpg
20200511_163659.jpg
20190514_151421.jpg
20190523_144614.jpg
bottom of page