top of page

Föreningen Outdoor Hässleholm

Historia:
Under året 2021 bestämde en grupp företag i Hässleholms kommun sig för att tillsammans ta första spadtaget till att skapa det som idag är Outdoor Hässleholm Ekonomisk Förening. Vi visste dock att vi behövde hjälp för att jobba mot det syfte som vi hade enats om, nämligen att marknadsföra och profilera Hässleholms kommun med omnejd som outdoor destination. Vi sökte därför stöd för ett delfinansierat LEADER-projekt och för möjligheten att ha en anställd projektledare som skulle kunna jobba med dessa uppgift och samordna oss aktörer. Hanna Nilsson anställdes som projektledare i början av året 2022.

I februari 2022 drog både Outdoor Hässleholm Ekonomisk Förening och det
projekt som går under namnet ”Hässleholm – Framtidens Outdoor Destination” i gång. Projektet ska verka för att föreningen ska stå på egna ben efter att projektet är slut 2024 och att få de aktörer som är medlemmar att jobba tillsammans för att lättare attrahera de besökare som vill vara ute i naturen för att exempelvis vandra och cykla samt även visa upp vad den outforskade pärlan som Hässleholms kommun med omnejd är. Outdoor Hässleholm Ekonomisk Förening gör ej skillnad på kommungränser. Vi arbetar brett för att letar medlemmar och intresserade aktörer även utanför Hässleholms kommun för att vi vet att en besökare inte är gör skillnad på kommungränser.

Därför valde Källarbacken att vara med:
Källarbacken valde att gå med och var med redan från start för att vi företag tillsammans är starkare och har större möjligheter att påverka politiker och kommun till att satsa och skapa en attraktiv outdoor destination.

Allt hänger ihop och tillsammans är vi starka.

En kommun som skapar attraktiva och lättillgängliga naturområden får hälsosammare befolkning, mindre sjukskrivningar, lägre kostnader för både individ, företag och sjukvård.

Attraktiva naturområden lockar turister till besök (naturturism är den störst växande turism-branschen) och genom äta - bo - göra möjligheter lockas besökaren att stanna längre, ytterligare inkomster för både företag och kommun.

Attraktiva naturområden attraherar också till nyinflyttning, nya skatteintäkter för kommunen. Närhet till grönområden, möjlighet till rekreation och friluftsliv, är något som står med i alla mäklares försäljningsannonser.

Attraktiva och lättillgängliga naturområden möjliggör också för företag att visa upp sin egen kommun vid representationer och bidrar när företag söker ny personal. Gör att representationspengar stannar i kommunen hos lokala företag.

Attraktiva och lättillgängliga naturområden bidrar till att företag har lättare för att rekrytera "rätt" kompetens. Det är en stark bidragande faktor för familjer och enskilda personer att flytta till nya platser.

Hållbara kommuninvånare, både gamla och nya, skapas genom attraktiva naturområden som är lättillgängliga och lockar till återbesök.

Allt hänger ihop och tillsammans är vi starka.

Vill du vara med och göra skillnad för Hässleholms kommun och sätta kommunen med omnejd på outdoor kartan kontakta då vår projektledare Hanna Nilsson på mejladress: Hanna@outdoorhassleholm.se

Vill du veta mer, låt dig inspireras på vår gemensamma hemsida:
https://explorehassleholm.se/
                                    


Följ oss på: Instagram  / LinkedIn  / Facebook

Main_Utan underrubrik.png
2021202.jpeg
20211202 (3).jpeg
HälsaVälmående2.JPG
HälsaVälmående3.JPG
HälsaVälmående4.JPG
HälsaVälmående5.JPG
bottom of page