top of page

Naturområden som planeras utifrån målet att besökaren ska känna sig trygg, ha ett välbehag i kroppen och en stark längtan att komma tillbaka – är Källarbackens motto.

REKREATIONSKONSULT

Är du skogsägare? Har du en konferensanläggning, spa eller tätortsnära skog och behöver hjälp med planering av dina naturområden för rekreation och friluftsliv? 

 

Frågorna kan vara många: Var, hur, när ska du anlägga vandringsleden/rid leden/mountainbikeslingan/hälsospåret?

Var finns bästa utsiktsplatsen? Vilka sevärdheter och upplevelser ska lyftas fram? Hur många prylar får det finnas i naturområdet innan det tar bort naturupplevelsen? Hur kan jag locka fler besökare? Vem är besökaren? Vilka är vinsterna med rekreation och friluftsliv?  

Jag kan hjälpa er med svaren.

 

Jag har mer än 10 års erfarenhet av planering av naturområden ur synvinkeln tystnad, välmående, rehabilitering och tillgänglighetsanpassning. Målsättningen är att få ut så många människor i naturen som möjligt på ett hållbart sätt. Att få besökaren att känna sig trygg och gå därifrån med en längtan att komma tillbaka.  

 

Samordnare eller samråd, här gäller det att samla alla som nyttjar naturområdet för en öppen dialog. Dialogen mellan de olika nyttjandegrupperna ökar samförståndet och skapar en gemsamhetsfaktor som gynnar alla. Markägaren får större förståelse för de ingrepp som görs, föreningslivet ges möjlighet att skapa de bästa förutsättningarna utifrån deras behov, hänsyn och respekt visas alla. Här erbjuder jag min kompetens som utomstående samordnare.

Vill du veta mer om Rekreation kika då in på följande länkar:

 

Boktips:

Gillar du likt vi att äta ute? Då är tipset boken ”Portionen under tian – Äta ute” av Hanna Olvenmark. Flera av recepten kan lagas på stormköket, andra är perfekta att förbereda hemma och ta med ut. En inspirerande bok med kreativa smakkombinationer. 

 

Jag har förvaltat strövområden med budget-, drift- och underhållsplanering, samt agerat bollplank vid nyanläggning och nedrustning. 

Är ni i behov av praktiskt eller strategiskt stöd vid planering och utveckling av vandringsleder? 

Är du nyfiken på mina tidigare arbetsuppgifter inom rekreation och friluftsliv, titta gärna in på följande länk: 

skogssallskapet.se/kunskapsbank/artiklar/2014-05-27-skogsbruk-med-varsam-hand.html

 

Eller ni kanske vill kvalitetssäkra era vandringsleder? Källarbacken AB är en av få svenska aktörer som kan genomföra en inventering som bygger på Leading Quality Trails – Best of Europe standard. För att uppnå denna standard krävs det att vandringensleden är minst 5 mil och fördelad på tre dagsetapper därutöver poängbedöms det unika och variationen av landskapet.   

 

I Sverige är det endast Kullaleden på Kullaberg i Skåne som hittills blivit certifierad enligt ERA (European Ramblers Association) standard. Här var jag engagerad vid inventeringsarbetet för att ta fram de åtgärder som behövdes för att uppnå certifieringsnivån. 

Om du vill veta mer om ERA: www.era-ewv-ferp.org/

 

Efter över 10 år inom branschen med rekreation och friluftsliv har jag skaffat mig ett brett kontaktnät med allt ifrån arkitekter och bygg- och anläggningsföretag, till marknadsföring med kunniga översättare, illustratörer, layout och textskapare. Jag har också kontakt med GIS-kunnig personal för kartkonstruktion och inventering.

Pågående uppdrag:

Under perioden november 2022 till december 2024 arbetar jag på halvtid med utveckling- och kvalitetssäkring av cykelleder och event med fokus cykling inom Eslöv-, Höör- och Hörby kommuner.


Projektet ägs av MittSkåne Utveckling 
 

Projektnamn: MittSkåne Utveckling – Redo för cykling
 

Historia:
Under 2019 togs det första steget för att utveckla MittSkåne till en destination för naturturism. Då inventerades det i vandrings-, vatten-, cykel-, och ridleder i Eslövs, Höörs och Hörby kommuner. I oktober 2020 fick Visit MittSkåne 1,8 miljoner för att bygga vidare på detta i ett Leader-projekt. Nu är det dags för nästa fas i denna utveckling och kvalitetssäkring av cykellederna som knyter ihop kommunerna inom MittSkåne. Denna gång är det via MittSkåne Utveckling och projektet ”Redo för cykling”.


Syfte och mål:
Syftet med projektet är att ta tillvara den storstadsnära landsbygden i MittSkåne, som lämpar sig väl för Outdoor. Just cykling är ett stort intresse hos många och en målgrupp som bara ökar. Genom projektet vill vi facilitera för dem och på så sätt öppna upp för diversifiering hos företag och föreningar i området. Destinationen vinner på att få en tydligare profil vad gäller cykling vilket gör att fler besökare kommer och får uppleva platsen. Detta i sin tur gynnar företagen inom besöksnäringen och ökar sysselsättningen i området. Kommunerna vinner på ett långsiktigt hållbart arbete kring naturturism och särskilt cyklingen
för ett hållbart näringsliv och kunskapsbaserad hantering av besökstryck. Detta gynnar i sin tur lokalt boende som får nära tillgång till ett hållbart nyttjande av naturen för hälsofrämjande aktiviteter.

Genomförande:

  • Utveckla platserna/ noderna enligt koncept Bike Points

  • Identifiera och kvalitetshöja lederna med nationella ramverk som bas

  • Hållbarhetsarbete tillsammans med företag och föreningar

  • Organisera och medverka i event, seminarier, workshops, föreläsningar mm

  • Kommunikation genom MittSkåne Utvecklings kanaler och externa medier

  • Marknadsföring av hållbar naturturismdestination MittSkåne

Kontakt:
E-post: marianne.larsson@mittskaneutvecking.se


Följ projektet på Facebook

Untitled2.png
Untitled.png
Untitled3.png
IMG_0535.JPG
20180808_091024.jpg
IMG_0107.jpg
20180808_090344.jpg
07 06 01 kattas jobb lund 034.jpg
20230626_122006.jpg
Rinsjön runt cykel-38.jpg
Cyklist utsikt ringsjön 16x9 800 px-3.jpg
Rinsjön runt cykel-42.jpg
Cyklist utsikt ringsjön 16x9 800 px.jpg
Bilder av: MittSkåne Utveckling - Redo för cykling

Avslutade projekt:

Under 9 månader 2021 arbetar jag 50% för Svenska Kyrkan som samordnare inom projektet Pilgrims Walk for future.


PILGRIMSVANDRA FÖR KLIMATET!
Hur långt är du beredd att gå för en hållbar planet? Följ med på hela eller delar av den stora internationella pilgrimsvandringen som går ända från pilgrimsstaden Vadstena till klimatmötet COP26 i Glasgow. En enad motståndsrörelse och samtidigt en inre pilgrimsresa där vi hinner tänka och reflektera över våra egna liv. En livsviktig vandring fylld av både allvar och hopp!


Vill du veta mer om projektet klicka på loggan:

Min roll är att, tillsammans med övriga inom projektgruppen, samordna
vandringen inom Växjö- och Lundsstift.

För mer information och offert kontakta mig!

Pågående uppdrag
bottom of page