top of page

Projektet Spela Roll

Testa och utveckla nya sätt att arbeta för hållbar plats- och produktutveckling.

Projektet Spela roll är ett treårigt samarbete mellan Tourism in Skåne, TiS, och den schweiziska turoperatören Kontiki Reisen. Syftet är att testa och utveckla nya sätt att arbeta med hållbar plats- och produktutveckling.


Det innebär konkret att påverka och att få turister och de turistiska produkterna att aktivt bidra till att göra platsen bättre för såväl lokalbefolkning, natur som besökare. Det är innebörden av regenerativ turism.


För att nå detta så behöver nya grupper av intressenter involveras, nya typer av produkter och affärslösningar testas.


Under 2022 har tre partnerkommuner med nyckelaktörer i form av företag anmält intresse för att medverka.

Partnerkommuner och nyckelaktör är Hässleholms kommun, Anna Nordstrand och ML Källarbacken AB, Malmö stad, Anna Åmvall och Travel shop och Trelleborgs kommun, Petra Strandberg och Smygehuk Lighthouse Hostel.


Syftet med projektet:
Projektets syfte är att testa nya sätt att bedriva en ur alla aspekter hållbar plats- och produktutveckling. Att få turisterna och de turistiska produkterna att aktivt bidra till att göra platsen bättre för såväl lokalbefolkning, natur som besökare. Med andra ord – göra verkstad av Tourism Matters.


- Hela poängen är att man arbetar tillsammans i alla led från början. Det handlar om att få in olika perspektiv och behov som finns på platsen tidigt, säger Josefine Carlsson, ansvarig för naturturism på Tourism in Skåne.
 

Spela roll är ett konkret exempel på hur Tourism in Skåne arbetar utifrån den strategiska färdplanen mot 2030, med visionen Skåne – where tourism matters, där en bärande tanke är att turismen kan bidra till att lösa samhällsutmaningar. Turism, på rätt villkor, kan vara en god kraft för en hållbar förändring – en vision som Kontiki Reisen delar och som de har arbetat utifrån under lång tid på flera platser i världen.

Hässleholms kommun spelar roll:


Hässleholms kommun ska tillsammans med Tourism in Skåne, Kontiki Reisen och två andra skånska destinationer medverka i projektet Spela roll. Tillsammans ska man utveckla och testa nya sätt att arbeta med hållbar plats- och produktutveckling. Tanken är att samverka i hela kedjan, från det internationella resesäljledet till skånska företag, region, kommuner, lokalbefolkning och föreningar, för att skapa upplevelser som har så många positiva effekter för platsen som möjligt.


- Turism har potential att skapa positiva effekter för en plats, men det finns också en risk att den kan bli en belastning, säger Josefine Carlsson på Tourism in Skåne som har inlett ett nytt samarbete med den schweiziska researrangören Kontiki Reisen.


- Hässleholms kommun går det att resa hållbart med tåg till våra olika stationsorter, men vi har en utmaning i att ta oss vidare den sista sträckan till våra besöksmål. Vi hoppas att vi gemensamt kan hitta en lösning på detta genom att medverka, det skulle gynna både lokalbefolkningen och gästerna att komma ut på ett enklare sätt, säger Anna Axelsson, Tykarpsgrottan och styrelseledamot i Outdoor Hässleholm ekonomisk förening.

Projektet syftar till att utveckla nya hållbara upplevelser för den medvetne resenären. Det finns en växande trend kring regenerativ turism, som bygger på tanken att besökarna bidrar positivt till platsen, till exempel genom att hjälpa till att bevara naturen eller kulturen. Helt enkelt att lämna efter sig en bättre plats när de åker hem än vad den var när de kom.

I slutet av maj 2022 startade Tourism in Skåne och Kontiki Reisen workshops för nyckelaktörer i de tre destinationerna som finns i Trelleborg, Hässleholm och Malmö. I Hässleholm genomfördes den första workshopen den 31 maj 2022 på Boketorp vid Hovdala slott.

- Medverkan i Spela roll är en möjlighet för våra aktörer att kunna utveckla sina produkter och få kunskap om vad en marknad med hög spenderingskapacitet efterfrågar. Men så klart även att lära av varandra och ha kul, säger Anna Nordstrand, destinationsutvecklare Hässleholms kommun.


En av anledningarna till att Hässleholm har blivit utvald till en av tre destinationer är att det finns ett befintligt företagsnätverk via föreningen Hässleholm Outdoor.


- Näringslivets engagemang är avgörande för lyckat resultat. Genom föreningens medlemmar finns det ett fungerade nätverk med tillräckligt många intresserade företag för att satsningen ska kunna genomföras, säger Marianne Larsson, Källarbacken och ordförande i Outdoor Hässleholm ekonomisk förening.


Läs mer i nyhetsbrevet från Tourism in Skåne:

https://app.emarketeer.com/a/plink/row/303234c1ed9f2bf7a8275d27462fd9656b4a215687c5e5064a353b2b0aacfc275ed3e05f2c4359ca26bbbe8d2ce9fcea52c4.html

20190523_161019.jpg
20190604_192035.jpg
20181017_083751.jpg
20190523_161440.jpg
20190523_144614.jpg
20190114_143222.jpg

Om Kontiki Reisen:


Kontiki Reisen är en av Schweiz ledande researrangörer. Med regenerativt resande som affärsidé arbetar de huvudsakligen mot de nordiska länderna. Sedan ett antal år ägs Kontiki av tyska Dertour som i sin tur ägs av en av Tysklands största livsmedelskoncerner.


Läs mer om Kontiki Reisen

Kontaktperson hos Tourism in Skåne:


Kontaktperson och ansvarig för konceptutveckling hos Tourism in Skåne är Fredrik Albihn. Är du som partnerkommun intresserad av att veta mer eller funderar du på att medverka år 2023 är du välkommen att kontakta Fredrik:


Mejl: fredrik.albihn@skane.se
Tel: +46 40-675 36 73
Mobil: + 46 725-97 23 29

Relaterade länkar:


Läs mer om vilka möjligheter som finns för landsbygdsturism från Europa, CBI Utrikesdepartementet.


Läs mer om destinationsutveckling i Hässleholms kommun pressmeddelande.

Vill du bidra eller delta i Spela Roll i Hässleholms kommun kontakta mig.

bottom of page