top of page

Psykosyntesen bygger på att varje människa är unik och har en egen potential till utveckling.

PSYKOSYNTES

För mig började allt med min utmattning. Jag fick börja om när jag var som djupast i min utmattning med att göra en omstart av mig själv. Det var då jag kom i kontakt med psykosyntes - denna tes som grundades av psykiatrikern Roberto Assagioli. Min omstart började med att läsa ”Bli den du är – Om psykosyntes – en metod för själslig utveckling” av Piero Ferrucci. Inom psykosyntesen väver man ihop västerländsk och österländsk forskning och filosofi. När människans utveckling är välbalanserad och sund fortsätter den i alla riktningar. Den liknar en sfär som vidgas istället för en rak linje. 

”Att utveckla viljan och förmågan till självbestämmande,

att skärpa alla sinnen,

att utveckla skönhetsglädjen,

att låta fantasin blomstra,

att väcka intuitionen,

att förverkliga kärleken,

att upptäcka Självet och dess mål.”

- ”Bli den du är” av Piero Ferrucci

Roberto Assagioli är född 1888 i Venedig, Italien, han dog 1974. Assagioli var en italiensk psykiatriker influerad av Freud, C. G. Jung samt av Bleuler. Assagioli kom att ifrågasätta Freuds ideer om psyket. Det som han reagerade på var främst att vissa ”högre” värden som kärlek, kreativitet, skönhet, andlighet borde ha ett egenvärde och studeras för sin egen skull. För Assagioli var idealet att utgå ifrån det som är friskt hos individen istället för att primärt fokusera på det patologiska beteendet.

Alla har vi vår historia, jag har min och du har din. Denna historia har format oss, på gott och ont, men vi har också en möjlighet att göra förändring – om vi vill.   Psykosyntes är en utvecklingsorienterad psykologi som används i coaching, i djupare processer som samtalsterapi och i organisationsutveckling, samt i handledning och mentorskap. 

”Psykosyntes är en metod för självförverkligande för dem som vägrar att förbli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan, för dem som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem, utan istället är beslutna att bli herrar över sina egna liv.”

- Roberto Assagioli

Människan är en helhet, bestående av kropp, själ, känslor och intellekt, enligt psykosyntesen. De olika delarna står i intimt samspel med varandra. Hur det samspelet fungerar är avgörande för hur vi mår, både psykiskt och fysiskt. Psykosyntesen bygger på att varje människa är unik och har en egen potential till utveckling. När vi tar ansvar, har vi också hittat vår vilja.

Viljan och det egna ansvaret är centrala begrepp inom psykosyntesen. Utan vilja blir även det enklaste svårt att genomföra. Vi kan se på viljan som en muskel. Och precis som med en muskel går det att träna sin vilja, så att man enklare ska kunna genomföra det man vill i sitt liv. Enligt R. Assagioli är viljan psykets mest centrala funktion. När du utvecklar din vilja ger du dig själv ett verktyg som kan liknas vid kaptenen på en båt – kaptenen som håller båtens kurs trots kraftiga vindar och strömmar. Att ha ett sådant verktyg inom dig ger en upplevelse av inre frihet, styrka och harmoni. Assagioli har också sagt följande om begreppen kärlek och vilja som kan översättas med (och pekar på) vikten av balans mellan känsla och förnuft.

Inom psykosyntesen finns ett andligt perspektiv som handlar om att utveckla sin potential och finna sin plats i världen. Att finna en uppgift som berikar mig och på något sätt tjänar andra människor – transpersonell psykosyntes.

Frågor som ”Var detta allt? ”Rymmer inte mitt liv något mer än så här?” kan vara början på något nytt, sökande efter något mer, en fördjupad mening. Att ge utrymme för själen. 

Psykosyntescoachen 

  • har minst 2 års utbildning (EMCC-godkänd, emccouncil.org)

  • har teori, praktik och omfattande, egen upplevelsebaserad, inre utveckling

  • arbetar med individer, par och grupper

Psykosyntescoaching 

  • strävar framåt och skapar energi och mod genom insikt

  • arbetar med kreativa uttryck för att nå djupare kunskap, detta kan ske via samtal i olika former, meditation, visualiseringar, bild, modeller och rörelser med mera.

  • ger dig möjlighet att bli den som styr – du bli dirigenten i din egen orkester

  • är ett förhållningssätt och attityd till livet, ett sätt för personlig utveckling

Om du vill veta mer om psykosyntes och Roberto Assagioli:

Här är en intervju med Assagioli 85 år gammal, 1973, året innan han dog...

https://www.youtube.com/watch?v=e9rVWAxE2hQ&feature=youtu.be

Psykosyntes introduktion av Will Parfitt, på engelska.

Will Parfitt, A brief introduction to Psychosynthesis, a modern and effective approach to personal and spiritual development... 

https://www.youtube.com/watch?v=Gx-1MaCWKEU

 

Psykosyntesförbundet: www.psykosyntesforbundet.se

Viljan är en viktig del av Psykosyntesen. En av psykosyntesens 7 grundpelare. Läs mer om dessa, om du vill, i länken till det häfte som Psykosyntesförbundet har gett ut om dessa, Psykosyntesens 7 grundpelare

 

European Mentoring & Coaching Council (EMCC): www.emccouncil.org

Amerikanska psykosyntesföreningen: https://www.aap-psychosynthesis.org/

Humanova: www.humanova.com

samuel-zeller-rk_Zz3b7G2Y-unsplash.jpg
clouds-1714088_1280.jpg
beach-394503_1280.jpg
IMG_0246.JPG
nature-2513138_1280.jpg
kendall-lane-yEDhhN5zP4o-unsplash (1).jp
harmony-1229893_1280.jpg
forest-931706_1280.jpg
bottom of page