top of page

Om du väljer mig som din coach får du psykosyntescoaching med empatisk kommunikation, tillsammans med promenad och naturens positiva hälsoeffekter.

SAMTALSCOACHING

Coaching – När – Var – Hur?

En värld full med möjligheter innebär också tusentals beslut. Vart är du på väg?

Coaching fokuserar på nuet och framåt. Samtalscoaching är en kraftfull metod som fokuserar på lösningar och framhäver styrkor. Den får både dig som individ och gruppen att använda sina förmågor på bästa sätt. 

Vad är din drivkraft? Coaching utgår från individens drivkrafter och värderingar och ökar på så sett motivationen. Du lär dig att ta det, ofta svåra, steget från tanke till handling – något du kommer ha glädje av hela livet.

Hur går coaching till?

Hur arbetar vi tillsammans – du och jag som din coach

 1. Nuläge
  Hur ser din nuvarande situation ut, privat och professionellt?

 2. Önskat läge
  Vad är det du längtar efter? Vilka är dina mål?

 3. Motivation
  Varför är det här så viktigt för dig?

 4. Hinder
  Vad hindrar dig från att uppnå det du vill?

 5. Resurser
  Vilka resurser/kvaliteter behöver du för att komma över de identifierade hindren?

 6. Handlingsplan
  Vad gör du, när och hur?

Jag använder mig av psykosyntes i min coaching, i kombination med Nonviolent Communication (NVC), eller empatisk kommunikation som är det svenska namnet.

 

Inom psykosyntesen ser man människan som en helhet, där kropp och själ, känslor och intellekt samspelar till hela den person du är. Samspelet avgör hur du mår psykiskt och fysiskt. Detta är grunden i psykosyntesen. Man fokuserar på att människan i grunden är god och man bygger vidare på de goda egenskaperna – genom att stärka det som är positivt överbygger man det negativa. 

För att jag ska kunna vara en god lyssnare och kunna ställa frågor, höra det som kanske inte sägs med ord, plocka ut väsentligheter från dina meningar och återberätta dessa för dig använder jag mig av NVC, Nonviolent Communication eller empatisk kommunikation. 

NVC bygger på de fyra komponenterna: observation, känsla, behov och önskemål. Samtalsmetoden bygger på att jag observerar dig när du berättar, jag tolkar din känsla och vilket behov som ligger bakom känslan – ett behov som inte blev uppfyllt eller ett behov du har just i berättande ögonblicket. Och slutligen ditt önskemål, vad önskar du, vad drömmer du om – vad är ditt mål? Tolkningarna är mer som en gissning, en gissning som leder dig i rätt riktning mot din egen känsla. Känslor och behov förändras konstant och det finns många nyanser av dem. Min tolkning av en känsla behöver inte överensstämma med din tolkning, därav mina gissningar för att successivt komma så nära som möjligt och till slut helt rätt. När man hamnar rätt så bara vet man det. Man känner det i hela kroppen.

För att jag ska kunna genomföra coachingen på bästa sätt behöver jag vara i en miljö som ger mig energi och fokus. För mig är denna miljö naturen, gärna i skogen. Därför har vi lämnat ”kontoret” och samtalar i det fria – samma struktur och metod som beskrivs ovan men i en friare omgivning – i naturen. Det är ett koncept som kallas walk & talk och det knyter an till en av psykosyntesens grundtankar, att människan är både kropp och själ, känslor och intellekt. Genom promenaden får vi en riktning framåt som överensstämmer med coachingens riktning i rörelsen frigörs tankarna - de får fritt spelrum och i naturen ökar kreativiteten och beslutsfattandet. Detta blir ett win win koncept för både dig och mig. Jag kan leverera mitt allra bästa för dig, samtidigt som du delar dina tankar och jobbar mot dina framtida mål i en hälsosam och kravlös miljö.

För mer information och offert kontakta mig!

DSC_0159.JPG
021.JPG
wooden-track-1932611_1280.jpg
20190610_141243.jpg
bottom of page